Skip to main content

De bescherming van jouw gegevens en privacy vinden wij een topprioriteit. Net als het recht om hier transparant over te communiceren. In onderstaand privacy beleid proberen wij je daarom op een volledig transparante manier aan te geven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee willen omgaan.

Door onze website te gebruiken, geef je immers aan dat je volledig akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid en de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Neem dit dus aandachtig door.

– bijgewerkt op 23/08/2022  – 

Waarom worden mijn gegevens bijgehouden?

1) Personalisatie

De verzamelde informatie wordt enkel bijgehouden voor specifieke doeleinden om je van de best mogelijke dienstverlening te voorzien. Zo kunnen wij de gegevens gebruiken om:

 • een profiel van jou op te stellen en communicatie op maat te versturen
 • je (terug) te contacteren indien je een aanvraag deed voor een van onze producten en diensten
 • mogelijke fraude op te sporen

Onze marketingcommunicatie die wij aanzien als relevant en interessant voor jou, versturen wij per e-mail. Wanneer je deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kan je gebruik maken van de opt-out en zal je vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent deze materie.

2) Performantie

Deze informatie dient ook voor statistische doeleinden. David Vroome kan gebruik maken van software programma’s om statistieken te bekijken voor zaken zoals:

 • het aantal bezoekers op bepaalde secties op onze site
 • welke informatie onze bezoekers interessant (of minder interessant) beschouwen
 • de bepaling van technische designs
 • systeemprestaties (om zo ook probleemzones te identificeren)

Welke informatie wordt bijgehouden?

 1. Informatie betreffende jouw bezoek aan onze website (verkeersgegevens zoals uw IP-adres, geografische locatie, het aantal bezoeken aan onze website en specifieke onderdelen hiervan, de domeinnaam vanwaar je de toegang tot het internet maakt, de datum en het tijdstip waarop je onze site bezoekt en het internetadres van de website die je hebt gebruikt om direct naar onze site te linken)
 2. Informatie die wij verzamelen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief of die wij verwerven terwijl je van onze dienstverlening gebruik maakt (gebruikersgegevens zoals naam, gsm-nummer, algemeen telefoonnummer en adres)
 3. David Vroome zal geen persoonlijke of identificeerbare informatie over jou verkopen of transfereren naar derde partijen zonder toestemming van de gebruiker op het moment van de dataverzameling. Als je jezelf identificeert door ons een e-mail te sturen met persoonlijke informatie, dan zal de informatie verzameld worden enkel en alleen om op je bericht te antwoorden.Deze informatie wordt aan ons overgebracht wanneer je deze rechtstreeks aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, telefonische aanvragen of via je e-mailverkeer met ons of via cookies op onze websites.
 4. We verwerken geen gevoelige gegevens.

Jouw rechten

Op elk moment kan je de persoonlijke gegevens die David Vroome over jou verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Om zeker te zijn dat je deze persoonlijke informatie daadwerkelijk aan ons wilt overbrengen, wordt er bij iedere overdracht van nieuwe gegevens aan jou gevraagd om zelf aan te vinken of je al dan niet akkoord gaat met deze verrichting. Deze ‘opt-in’ zal telkens vrijelijk en ondubbelzinnig aan jou overhandigd worden. Wij geven telkens op een duidelijke manier weer wat de verwerking inhoudt en wat het specifieke doel hiervan is. Je hebt ook steevast de keuze om alle persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, op te vragen in de vorm van een elektronisch, bruikbaar bestand.

Je kan je recht op toegang schriftelijk uitoefenen, ter attentie van volgende contactgegevens:

David Vroome

Ter Beke 21
2650 EDEGEM
info@vroome.be
+32469129770 

We beantwoorden je aanvraag binnen 30 dagen. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.

Tenslotte heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien je meent dat je persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons

Persoonlijke gegevens mogen wij niet langer bewaren dan nodig om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens verzameld hebben. Afhankelijk van het doel kan deze termijn verschillen. Gebruikersgegevens houden we bij tot maximaal 5 jaar na ons laatste operationele contact, verkeersgegevens tot maximaal 10 jaar, afhankelijk van de relevantie. Nadien verwijderen / anonimiseren we alle persoonsgegevens.

Wij zullen nooit, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming tot geeft, informatie doorgeven aan een derde partij, omwille van diens direct marketingacties. Wij kunnen wel persoonlijke informatie openbaren wanneer dit vereist is om aan rechtelijke wetten te voldoen of om onze legale rechten uit te oefenen of te verdedigen (i.f.v. fraude preventie en verminderen van kredietrisico’s).

Wij kunnen je persoonsgegevens wel doorgeven aan onze verbonden ondernemingen, zoals onze dochter- en zusterbedrijven. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van deze gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij David Vroome zelf. We zien er dan ook op toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig en respectvol beheren.

Voor de veiligheid van onze site en om te verzekeren dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, maakt David Vroome gebruik van een gebruikerssoftware programma. Hiermee monitoren wij netwerktrafiek en voorkomen wij ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te veranderen te identificeren, waarbij anders schade zou kunnen toegebracht worden. In het geval dat gegevens vrijkomen door een datalek zal je op de hoogte gebracht worden. Al doen wij er alles aan om dit te vermijden.

Wij verzekeren je verder dat David Vroome geen persoonsgegevens zal uitwisselen met partijen buiten de Europese Unie.

Veranderingen aan dit privacybeleid

Dit privacy beleid is effectief vanaf de datum die vermeld staat aan het begin van dit privacy beleid. Aangezien we in een innovatieve en steeds evoluerend omgeving aan de slag zijn, mogen we dit privacybeleid op elk moment veranderen. Wij willen er dan ook alles aan doen om je steeds volledig op maat te bedienen. Dit houdt in dat er steeds nieuwe toepassingen kunnen komen waardoor wij je (nieuwe) gegevens op een andere manier zullen verzamelen en/of gebruiken. Opnieuw zullen wij hier zo transparant mogelijk over communiceren.

Elke verandering die plaatsvindt zullen we aankondigen op de website vanaf het moment dat deze in actie treedt. Wanneer je onze website raadpleegt nadat wij zulke veranderingen hebben doorgevoerd, word je geacht deze veranderingen geaccepteerd te hebben.

Hoe ons te contacteren?

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of een klacht wenst in te dienen, contacteer ons dan via:

David Vroome

Ter Beke 21
2650 EDEGEM
info@vroome.be
+32469129770