Skip to main content

PROBABLY YOUR PERFECT PARTNER AND IDEAL BACKUP

Wat biedt COVERLAW aan?

Zie je het bos door de juridische bomen niet meer? Kan je de tsunami aan wetgevend en reglementair initiatief niet meer de baas? Of ben je in een politioneel conflict verzeild geraakt en zoek je professionele en to-the-point bijstand?

Coverlaw, het advocatenkantoor van David J. VROOME, kan en wil soelaas bieden. Dit kan zij door haar zeer intense band met het politielandschap, nu ondergetekende advocaat in kwestie 20 jaar lang binnen het politiemilieu heeft gefunctioneerd.

Door zijn bijzondere loopbaan mag David J. VROOME zich thans expert noemen in grote onderdelen van het recht die de politiediensten en hun medewerkers aanbelangen.

Daarom, wanneer je in een geschil met betrekking tot politie-materie bijstand nodig hebt of een proactief advies of begeleiding zoekt, kan de tussenkomst van COVERLAW vast een meerwaarde betekenen.

COVERLAW is dus waarschijnlijk je beste backup en ideale partner om juridische politieknopen te ontwarren en -problemen op te lossen of - liever nog - te voorkomen.

Bij COVERLAW wordt oprecht aangevoeld dat een correct en vlot functionerende politiedienst de maatschappij in haar geheel ten goede komt.

COVERLAW is overtuigd dat zij als advocatenkantoor de politiedienst, politieoverheid en politiemedewerker kan beschermen tegen de nefaste invloeden waarmee deze thans permanent geconfronteerd worden.

Met COVERLAW als partner, bouwen we samen aan een nog betere politie, onder het motto “de juiste dingen goed doen”

Wie is David J. VROOME ?

Met een ervaring van 20 jaar buiten de balie, 15 als CP jur bij de federale politie en 5 als bedrijfsleider van een verzekeringsagent met specialisatie in verzekeringen voor politiemensen, heb ik een expertise kunnen opbouwen in het bijzonder in tuchtrecht (ik was jaren rechterhand van dé specialist ter zake van de federale politie, HCP Jur Alain Liners en was docent in de materie), maatregels van inwendige orde en ordemaatregels.

Daarnaast heb ik uitgebreide kennis over de operationele toepassing van de wet op het politieambt (WPA) en over overheidsopdrachten, meer specifiek in een context van politiezones.

Voorts ben ik erkend tweetalig op het hoogste Selor niveau en kom graag naar mijn klanten toe. Daarnaast ben ik zeer gedreven, toegewijd en rigoureus in mijn dossiers.

Met voorafgaandelijk een stevige basis in de advocatuur en bij het parket begon ik in 2000 een carrière als politiecommissaris bij de toen net nieuwe geïntegreerde politie. Deze loopbaan zou meer dan 15 jaar duren en bracht mij bij de generale staf (juridische dienst) en bij de operationele eenheid CSD Brussel.

Tijdens mijn verblijf bij de politie kreeg ik de kans om de verzekeringspoot van een grote politievakbond te leiden, waar ik de vinger aan de pols van het politielandschap kon houden en bleef samenwerken met politiediensten en -mensen.

Begin 2022 begon de advocaten-microbe echter opnieuw te bijten en vervoegde ik opnieuw de balie. Ik was en ben ervan overtuigd dat ik vanuit deze functie ook intens mee kan bouwen aan een betere geïntegreerde politie, want een betere politie, betekent een beter werkmilieu en dus een hoger welzijn voor de politiemensen.

Laat dit laatste nu net mijn ambitie als politieofficier geweest zijn.

Wat is COVERLAW ?

“COVER” is een term die elke persoon die bij de politie werkt goed kent.

Het is de “yell” die wordt geroepen bij een gevaarlijke situatie, wanneer de politiefunctionaris zijn collega’s inlicht dat hij niet kan interveniëren, omdat bijvoorbeeld zijn wapen blokkeert.

Bij deze melding weten de collega’s dat eerstvernoemde backup nodig heeft.

Coverlaw is het advocatenkantoor van David J. VROOME en wil zorgen voor de adequate bijstand, wanneer de politiefunctionaris, -dienst of - zone om een juridische “COVER” roept.

Bijstand nodig ?

Contact Us